LEAN

"“continu verbeteren”"

"Lean is een manier van werken waarbij processen worden geoptimaliseerd en verspillingen worden weggenomen. Middels een gestructureerde aanpak wordt gewerkt aan een cultuur van Continu Verbeteren voor de klant.”

De eerste vraag is natuurlijk, wat is dan waarde voor de klant?                                                                                                                                     Waarde voor de klant is de totale ervaring van de klant met uw organisatie:

  • het product- en/of dienstenaanbod; 
  • ervaringen en belevingen die geleverd worden;
  • alle interacties van uw klanten met uw organisatie.


Om deze waarde voor de klant toe te voegen, processen te optimaliseren en verspillingen weg te nemen is er binnen Leanmanagement een enorme toolkit beschikbaar met inzichten en technieken. Echter, deze inzichten en instrumenten zijn hulpmiddelen en absoluut geen doel op zich, het doel is continu verbeteren om de organisatiedoelen te bereiken. Altijd met volledige focus op de klant.

Het implementeren van de Lean filosofie vraagt een andere kijk op de organisatie en het management. Medewerkers in de operatie (werkvloer) dienen te beschikken over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel, expertise en mandaat om procesessen te doorzien en aan te passen. Het management is ondersteunend om dit te verwezenlijken en te sturen. Essentieel is om zeer korte lijnen te onderhouden met de werknemers in de operatie.

Lean is geen “rocket science”, maar vraagt structuur en continuïteit. Het is geen project met een kop en staart, maar een duurzame bedrijfsfilosofie. Samen kunnen we toe werken naar een Lean organisatie. De eerste focus zal komen te liggen op het verleggen van verantwoordelijkheden richting de medewerker en rolmodel zijn van het management.

Met behulp van training en begeleiding wordt de transformatie ingezet om samen te bouwen aan een gastvrije Lean-organisatie.

VOLG ME